Trường mầm non Xuân Quan nằm ở thôn 5 khu Đầm Lau xã Xuân Quan.Trường có đầy đủ trang thiết bị dạy học phù hợp với từng độ tuổi. Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch sửa chữa bổ sung những trang thiết bị đã hư hỏng